TOERREGELEMENT

De kans dat alle deelnemers genieten van een clubtoertocht is het grootst, als onderstaande toerregels worden rerespecteerd en niet worden gezien als een belemmering bij het genieten van de hobby: het motorrijden. Het rijden in een groep is erg gezellig, maar betekent voor alle deelnemers altijd het inleveren van een stukje individuele vrijheid.

1- Iedere motorrijder die deelneemt aan een rit, dient zich te houden aan de aanwijzingen van de toerleider.
2- De toerleider bepaalt voor het vertrek welke deelnemer tijdens de rit als laatste motorrijder zal rijden, bij voorkeur een deelnemer met ervaring tijdens het rijden van clubritten.
3- De toerleider bepaalt gedurende de rit de rijrichting en snelheid (niet boven de wettelijk toegestane snelheid).
4- Iedere deelnemer is verplicht de plaats welke hij of zij bij aanvang van de rit inneemt, gedurende de gehele rit, tot het einde toe, te behouden.
5- In het spoor rijden van een voorganger is niet toegestaan. Steeds dient op voldoende afstand en verspringend van elkaar (baksteensgewijs) te worden gereden.
6- Voor het geval tijdens de rit, door welke oorzaak dan ook, aansluiting met de voorrijdenden mocht worden gemist, is de laatste deelnemer van de voorrijdende groep verplicht te stoppen daar waar wordt afgeslagen (duidelijk zichtbaar zonder gevaar voor zichzelf of andere verkeersdeelnemers te veroorzaken) en op de achterblijvers te wachten alvorens de rit te vervolgen. Het is derhalve voor alle deelnemers belangrijk en noodzakelijk regelmatig in de spiegels te kijken om te zien of alle deelnemers zich nog in de groep bevinden.
7- Indien men de rit voortijdig wil beëindigen, wordt verwacht dat men dit aan de toerleider meedeelt.
8- Voorin rijden betekent meestal rustig rijden. Afhankelijk van het aantal deelnemers en dus van de lengte van de groep, zal verder naar achteren sneller moeten worden gereden. Bij het innemen van de plaats in de groep dient hiermede terdege rekening te worden gehouden. Voor nieuwe deelnemers of deelnemers met weinig ervaring is het wenselijk zo mogelijk voorin te rijden. Dit om aan het rijden in groepsverband te kunnen wennen.
9- Stoppen op autoweg en autosnelweg is niet toegestaan. Op deze wegen moet steeds worden gereden. In geval van pech moet zo snel mogelijk gebruik worden gemaakt van de vluchtstrook, uitsluitend uiterst rechts op deze strook kan desgewenst worden gestopt. In een voorkomend geval wordt in eerste instantie hulp verleend door twee andere deelnemers; de anderen rijden door. Van deze deelnemers waarschuwt één de toerleider en deze zorgt dat op de eerstvolgende parkeergelegenheid wordt gestopt. (Een afwijkende werkwijze kan uiteraard worden gevolgd bij een ongeval. Let daarbij altijd op uw eigen veiligheid, die van het slachtoffer en van de overige verkeersdeelnemers.)  Onnodig op de linker rijbaan rijden moet worden voorkomen, rij zoveel mogelijk rechts en haal individueel het vóór u rijdende voertuig in en verander niet eerder van rijstrook dan nadat de voor u rijdende motor dat ook heeft gedaan.
10- De toerleider vertrekt niet eerder dan het moment waarop alle deelnemers de helm op hebben, op de motor zitten en deze hebben gestart. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij onnodig oponthoud bij aanvang van de rit voorkomen, met een volle tank de rit aanvangen en voldoende beschermende motorkleding dragen.
11- De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs A en voor de motor waarop wordt gereden moet minimaal een WA-verzekering zijn afgesloten.
12- Deelname aan een rit met voorrijder is geheel voor eigen risico en rekening. Door deelname vrijwaart deelnemer de organisatie volledig inzake aansprakelijkheid.
13- De motor waarmee wordt deelgenomen mag geen achterstallig onderhoud of gebreken hebben waardoor gevaar kan ontstaan. Tevens moet de motor voldoen aan de (geluid)eisen zoals deze door de RDW zijn vastgesteld.
14- Personen die zich niet kunnen of willen houden aan dit reglement zijn van deelname uitgesloten.
15- In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur of de toerleider.

AGENDA

Datum/Tijd Evenement
22-jun-2024
18:00
Schemerrit
Goudreinet Terschuur, Terschuur,
30-jun-2024
11:00
Lady's First
Goudreinet Terschuur, Terschuur,
08-jul-2024
19:00
Avond 4 daagse
Goudreinet Terschuur, Terschuur,
09-jul-2024
19:00
Avond 4 daagse
Goudreinet Terschuur, Terschuur,
10-jul-2024
19:00
Avond 4 daagse
Goudreinet Terschuur, Terschuur,

SPONSOREN