BESTUUR


Henk Karelsen
Voorzitter

Wittenburg 35
3862 EB  NIJKERK


Lia Karssen
Secretaris

Van Geuslaan 2
3842 CZ  HARDERWIJK


Bert Karssen
Penningmeester

Van Geuslaan 2
3842 CZ  HARDERWIJK

ALGEMENE INFORMATIE

STIMONieuws

Verschijnt maximaal 11 keer per jaar
en minimaal 5 keer per jaar

Redactie:

Per post:         Wittenburg 35  3862 EB  NIJKERK

E-mail:            

INTERNET

Website:         www.stimon nl
E-mail:           

Foto’s sturen naar:   
Voor handleiding:    KLIK HIER

LIDMAATSCHAP

Kosten lidmaatschap:
Voor 2024  € 35,00 per jaar

 Lid worden:  KLIK HIER

BANKRELATIE

Rekeningnummer: NL74 INGB 0004 3830 88
Ten name van:   
     Stichting Motortoerisme Nederland
                                   Harderwijk

Kamer van Koophandel: 41042888 Harderwijk

SPONSOREN