by STIMONwebmaster

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht en dat heeft consequenties voor het omgaan met persoonsgegevens.


Vastleggen van persoonsgegevens

Wij leggen persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk. Dat betekent dat wij van iedereen die inschrijft voor de ontvangst van de nieuwsbrief of deelname aan een evenement de NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres  hebben vastgelegd.

Naast deze gegevens hebben wij, indien die gegevens bij ons van belang zijn, ook de bankgegevens geregistreerd. Deze worden vastgelegd in onze debiteuren-administratie en uitsluitend gebruikt voor het toezenden van een factuur en het verwerken van de betaling.

Wij leggen geen zgn. bijzondere kenmerken vast. Hierbij moet u denken aan ras of etnische afkomst, politieke opinie, strafrechtelijke gegevens enz.

Deelnemers aan onze evenementen kunnen aangeven dat er geen beeldmateriaal van hem/haar mag worden verspreid of verwerkt in STIMONieuws of op onze site.

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden. Verder worden de door ons vastgelegde gegevens niet gedeeld met derden


Privacyrechten

Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ en het ‘recht op dataportabiliteit’ feitelijk  nieuwe rechten zijn. Verder is het ‘recht op inzage’,   ‘rectificatie en aanvulling’, ‘beperking van de verwerking’, ‘geautomatiseerde besluitvorming en profilering’ en ‘bezwaar’ van toepassing. Indien iemand op basis van de rechten die binnen AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken dan kan dit kenbaar worden gemaakt.

Harderwijk, | 01 mei 2018

Klik op de afbeelding voor informatie over de AVG.                                                                                          Kijk ook in STIMONieuws 06-2018 (juni 2018 pagina 7-8) voor meer informatie